آهنگ جدید آصف آریا به نام «عشق تو بسه منه عطرت همیشه رو مچ دست منه»
بهترین نوع لباس زیر برای مردان چیست و از کجا تهیه کنیم؟
آبپاش شکارچی برای روف گاردن
یک سالن زیبایی حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟
آهنگ جدید سالار عقیلی در تیتراژ سریال معمای شاه
دیزل ژنراتور: مکانیسم عملکرد، کاربردها و مزایا
یکشنبه ۲۶ فروردین ۰۳

آهنگ جدید آصف آریا به نام «عشق تو بسه منه عطرت همیشه رو مچ دست منه»

متن آهنگ آصف آریا عشق تو بسه منه
ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺷﻠﻮﻏﻴﺎ واﺳﻪ ﺗﻮ وﻗﺖ دارم
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻓﻘﻄ واﺳﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﺎرم
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﺎرو ﺑﻴﺪاری
ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارم
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮف ﺗﻮرو ﻣﻴﺰﻧﻤﻮ دﻳﺪﻧﺖ ﺣﺎل ﻣﻴﺎره ﺟﻴﮕﺮﻣﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮدﺗﻮ ﭘﻴﺮﻫﻨﻤﻮ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻄﺮت ﻫﻤﻴﺸﻪ رو ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮ ﺻﺪ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻄﺮت ﻫﻤﻴﺸﻪ رو ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮ ﺻﺪ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺗﺮﺳﻰ ﻧﺪارم
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻴﺰه دارم
ﻓﺎﺻﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺎﻟﻢ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻄﺮت ﻫﻤﻴﺸﻪ رو ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮ ﺻﺪ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺴﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻄﺮت ﻫﻤﻴﺸﻪ رو ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮ ﺻﺪ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.